조회 수 : 24
2015.06.27 (14:15:42)


τριμηνη ασφαλιση online μηχανης asfalistraΑ) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και, β) είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού, διάρκειας µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόµενων ηµερών, γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.

Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Ç Εταιρία, σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος, νοσηλευτεί για διάρκεια µεγαλύτερη των πέντε ( 5 ) συνεχών ηµερών, θέτει στην διάθεση ενός µέλους της οικογένειας του ή ενός στενού συγγενούς, ένα εισιτήριο µε επιστροφή για να τον επισκεφθεί. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του - ασφαλισµένου δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της Εταιρίας προς τον ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό.

Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο. Η Εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου , τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συµβαλλόµενο ή η άσκηση δικαιωµάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζοµένων συνεπάγεται αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης.

Προκειμένου να βεβαιώσει τη συμμόρφωση μιας μηχανής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόσει μια από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτημα της οδηγίας. Έχετε υπόψη σας ότι θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πρώτα κάποια στοιχεία όπως είναι η μάρκα της μηχανής σας, τα κυβικά, η αξία κ.α. ώστε να βγει το κόστος μέσα από διάφορες εταιρίες. Αν έχεις κάποιο ειδικό χρώμιο, ένα ειδικό βάψιμο και μια χειροποίητη θέση ή οτιδήποτε άλλος έξτρα εξοπλισμός πέρα από τον εργοστασιακό, τότε θες να γνωρίζεις αν υπάρχει κάποια ασφαλιστική πολιτική που να τα καλύπτει.

Αν έχετε ήδη ασφαλισμένο το όχημά σας στην Ευρωπαϊκή Πίστη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας ασφαλιστή, ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Αν είναι νύχτα δείξτε με το φώς της μηχανής σου την κατεύθυνσή σου έτσι ώστε να είσαι ορατός σε ένα αμάξι αλλά και να δείξεις την κατεύθυνσή σου. Τα γάντια μηχανής για πολλούς μπορεί να φαίνεται αστεία υπόθεση, αλλά αν σκεφτείτε καλά, ποιό είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν πάς να πέσεις; Προτάσσεις τα χέρια για να προστατευτείς.

Αυτό το πετυχένουν γιατί με αυτό τον τροπο μειώνουν τα λειτουργικά τους εξοδα και αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον έκπτωση προς τους πελάτες τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση τους πολλές και διάφορες ιστοσελίδες ασφαλίσεων που προσφέρουν ασφαλιστικά προγράμματα σε ακόμα καλύτερες τιμές σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε online ασφάλιση αυτοκινήτου If you have any inquiries about the place and how to use ΑσφάλειαΑυτοκινήτουOnline, you can call us at the site. .
Tag List

온라인

최근 댓글

문의

55대 회장 양승우 01062285328
55대 부회장 배일현 01027366568
adpower1989@naver.com

  

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS Transitional